Welkom op de website Asfaltinnovatie.nl!

Op deze site vindt u de wegenbouwspecialiteiten van Ooms Civiel bv, Rasenberg Wegenbouw bv en Reef Infra bv. Deze worden in de markt aangeboden door Ooms Construction, Rasenberg Wegenbouw en Reef Infra.

Voor nadere informatie met betrekking tot toepassingen in het gebied ten westen van Utrecht kunt u contact opnemen met Ooms Construction. Voor het gebied ten oosten van Utrecht kunt u contact opnemen met Reef Infra. Voor het gebied ten zuiden van Utrecht kunt u contact opnemen met Rasenberg Infra. De adres- en contactgegevens vindt u op de Contactpagina.

Stil asfalt (met een lange levensduur of in een breder toepassingsgebied)

Diverse dunne deklagen ten behoeve van goedkoop en toch hoogwaardig onderhoud

Onderhoudstechnieken voor poreuze deklagen (inclusief ZOAB)

Kosteneffectieve en CO2-vriendelijke asfaltverhardingsoplossingen

Gekleurde en lichtreflecterende asfaltoppervlakken

Energie- en emissiearme duurzame asfaltmengsels

De 5 verschillende Ooms-voegconcepten

  • Ooms-voegconcept integraalbrug
  • Ooms-voegconcept doorlopend viaduct
  • Ooms-voegconcept tunnelbak
  • Ooms-voegconcept onderdoorgangen
  • Ooms-voegconcept enkelvoudig brugdek

Lichtgewicht asfaltconstructies voor zettingsarme wegen (nieuwbouw / onderhoud)

Asfalt voor wegen op een slecht draagkrachtige ondergrond

Asfaltonderhoud

Zwaarbelaste wegen en industrieterreinen

Waterbouw

Asfalt op cementgebonden funderingen

Betonwegenbouw

Energiewinning uit wegdekken

Hellingbaanverwarming

 
Ooms Construction Asfaltinnovaties
 
Website door Dinkel Systems
Onderdeel van Strukton Civiel